Home » Judo » Kata del judo » Randori No Kata » Shihan Jigoro Kano (1860–1938) esegue uki-goshi

Shihan Jigoro Kano (1860–1938) esegue uki-goshi

Shihan Jigoro Kano esegue uki-goshi

Shihan Jigoro Kano (1860–1938) esegue uki-goshi

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.